OVO JE BLOG O JEDNOM VEOMA MALOM SELU NA PODRUČJU OPĆINE CAZIN U BOSNI I HERCEGOVINI U KOJEM ĆU POKUŠAT PRIBLIŽITI STANJE I OPIS SELA, OPIS SELA JE U BOXEVIMA S DESNE STRANE A U POSTOVIMA ĆU POKUŠAT BILJEŽIT INTERESANTNE STVARI IZ OVOG SELA AUTOR BLOGA JE HASMIR DELIĆ HAKY SVIMA ŽELI DA SE UGODNO OSJEĆAJU NA OVOM BLOGU I DA SVOJIM KOMENTARIMA DAJU PRIMJEDBE I SUGESTIJE KAKO BI MOŽDA TREBAO IZGLEDAT BLOG SELO DELIĆI

SELO DELIĆI

DOBRO DOŠLI U DELIĆE : GDJE GOD DOĐETE I KAD ODLAZITE OSTAVITE ZA SOBOM VRATA OTVORENA, NIKAD ZA SOBOM NE ZATVARAJ VRATA GUZICOM, NIKAD NE PRIČAJTE O POLITICI hahahaha, ....

SELO DELIĆI

GEOGRAFSKI POLOŽAJ SELA DELIĆI

ISTORIJA PREZIMENA DELIĆ I PLEMENSKA STRUKTURA SELA
Ovdašnje legende kažu da je prezime Delić, ostalo od poturčenih pravoslavaca, koji su poturčeni za vrijeme ulaska turaka na ove prostore Cazinske (Bosanske Ljute) Krajine, eh te legende J, rijetko su kad tačne.
Istina je da su bošnjaci/muslimani na ovim prostorima poturčeni pravoslavci ali ovo prezime Delić nema veze sa tim djelom istorije. Poznato je da je ovaj dio Bosne i Hercegovine oduvijek bio, po vojnom boju naj ljući i naj teži, jer sa njega potječu naj bolji turski borci i Vojskovođe, pa otud i prezime Delić na ovom prostoru, a kako ? Evo ovako:
U staro turskom riječniku riječ deli – u prevodu znači silan čovjek ili junak.
Nakon poturčivanja naroda iz ovog djela Bosne, dokazalo se da su vojnici koji su sa ovih prostora Bosne – sadašnje općine Cazin i sela Delići, i općenito sa prostora gdje su egzistirali južnoslovenski narodi pod turskom okupacijom, ratovali za tadašnju tursku vojsku, bili naj bolji borci, koji se u turskoj vojsci nazvaše Delije. Delije u turskoj vojsci su bile posebne specijalne jedinice – po uzoru na današnje garde, sastavljane od odabranih naj hrabrijih boraca, koji su naj češće imali zadatak da lično čuvaju turske više oficire i vojskovođe kao npr.: Vezire, Valije, Paše i slično.
Naj veči dio tih Delija potjecao je iz djela današnje općine Cazin, i po tome taj dio nazvaše Ljuta Krajina/Bosanska, koji se nakon propada turske vladavine na ovim prostorima vratiše svojim kućama i nastaše Delići.
Prezime Delići, nastade stezanjem prema ustaljenom obrascu na ovim prostorima;
deliji + ić = Delijić, i daljnjim stezanjem došlo je do prezimena Delić, a od prezimena Delić, kroz daljnja postanja na prostorima općine Cazin, nastaše prezimena: Delalić, Delija, Delibašić, Deliomerović i slično. Prezimena Delić; u Bosni i Hercegovini još ima u istočnoj i centralnoj Bosni, i Hercegovini, raznih vjera i nacija.
Neki od turskih Delija, nakon propasta turskog carstva vratiše se svojim korijenima, a zadržaše nadimak Delije, te tako nastade prezime Delić i drugih vjera i nacija.
Nekad davno, ali ne tako davno, nešto malo više od 100 godina, na ovim prostorima desi še se didovi: Kustura, Murat, Šule, Purgar, braća Ikalja i Velaga, Keran-Ahmećajini, Kurta-Bebini,Ćeba, Ćelo, Šikun, Đulaga Đulić, i doseliše nane/babe: Šeba – žena od Ahme Šahinovića koji doseli iz Bužima, Bilka – žena od Hasana Delića, Hirko – žena od Hasana a mati od Omera tzv.Hirkinog, i Fazila – žena od Sulje Keranovića, neka oproste oni koje sam slučajno propustio, jer sam siguran da ih ima još J .
I tako nastaše, da nekažem maltene J, plemena/porodice: Kustrovći, Šulići, Bilkići, i Muratovići koji nose prezime Delić,
Šebići koji nose prezime Šahinović.
Purgari, Ikalje, Velagini, i Šikuni koji od pra/pra dida Muharema – ponesoše prezime Muharemović.
Od babe Hirke, nekad bio Omer pa su nekad tu bili i Hirkini po prezimenu Keranović, od babe Fazile ostaše Sulejman-Suljo i Enver Fazilini, s prezimenom Keranović, s prezimenom Keranović tu su još pripadnici plemena Ćelići, .J, i od dide Ahmećaje ostaše djeca sa prezimenom Keranović …
Od pra dida Kurte nastaše, Bebini, Putini i Ćebini s prezimenom Kurtović.
Dido Đulić doseli, ah neka Uzvišeni Bog zna odkud, s prezimenom Đulić, a od dida Agice Begića iz druge Urge doseli sin Hasan i dobismo dio plemena Agčini, s prezimenom Begić.

SOCIJALNA ANAMNEZA SELA
Selo Delići broji oko 90 kuća, od čega je oko 15 kuća ne naseljeno, što zbog nove gradnje što zbog raseljenosti porodica. Broj stanovnika kreće se između 275 – 300 stanovnika.
Ekonomska situacija sela je približno zadovoljavajuća, čine je 75 aktivnih domaćinstava. Većina radno sposobnih je uposleno, oko 75% radno sposobnih je u radnom odnosu, a od tih 75% uposlenih njih 95% je na radu u inostranstvu: Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Austrija, Italija, Amerika … , od ovih preostalih 25% imamo 5 domaćinstava koji imaju privatne vlastite biznise, kako u selu tako i inostranstvu: kao npr. Prevoz putnika, prerada i prodaja mesa i mljeka i mesnih i mliječnih proizvoda, i građevinarstvo, 7 domaćinstava koji se aktivno bave poljoprivredom i stočarstvom i od toga egzistiraju, i jedno domaćinstvo koje se aktivno bavi pčelarstvom. Samo jedan stanovnik sela je javno politički aktivan, a tek 6 mještana privremeno radi u regionu u poslovima građevine, administracije, prosvjete i trgovine.

MOJI FAVORITI
-

Brojač posjeta
1523

Powered by Blogger.ba